FANDOM


Ten skrypt służy tylko do INDYWIDUALNEGO użytku!

Możesz zainstalować go dla siebie, ale nie możesz stosować go na całej wiki (np. w MediaWiki:Common.js lub MediaWiki:Wikia.js), gdyż złamiesz Zasady Użytkowania Wikii.
(Zobacz dostosowaną politykę)

WHAM! jest skryptem dodającym okienko "szybkich narzędzi" znajdujących się na stronie wkładu użytkowników, dającym dostęp do rozmaitych funkcji. Narzędzia te pierwotnie zostały opracowane dla VSTF-ów/Staffów, jednak każdy użytkownik może swobodnie z nich korzystać (patrz komentarze w code.js). Opcje dla specjalnych zakresów zostały wyłączone, więc oryginalny skrypt można zobaczyć tutaj (w języku angielskim).

Funkcje

  • Szybka blokada: Blokuje użytkownika. Można edytować czas trwania i powód blokady. Domyślny czas to "2 tygodnie", natomiast powód to "wandalizm".
  • Usuń wszystkie strony: Usuwa wszystkie strony i komentarze dodane przez użytkownika.
    • Wersja 2 oferuje możliwość usuwania wątków z tablicy wiadomości i forum.
  • Usuń wybrane strony: Usuwa wybrane strony dodane przez użytkownika (pojawiają się przyciski obok uprawnień; tylko wersja 2).
  • Cofnij wszystkie edycje: Wycofuje wszystkie edycje dokonane przez użytkownika.
  • Wszystkie opcje: Blokuje użytkownika, usuwa strony i komentarze, które dodał, a także wycofuje wszystkie edycje dokonane przez niego.
  • Odbotuj mnie: Usuwa i dodaje flagę bota użytkownikowi.
    • Usunięte w wersji 2, gdyż na większości wiki administratorzy i biurokraci nie mogą nadawać uprawnień bota.

Użycie

Skrypt ten jest w pełni sprawny tylko wtedy, gdy posiadasz uprawnienia administratora (biurokraty do odbotowania) na wiki. Opcja "wycofaj wszystkie edycje" może być wykorzystywana również przez użytkowników z uprawnieniami rollbacka.

Instalacja

Aby użyć tego skryptu, dodaj poniższy kod do własnego global.js w Community Central, dzięki czemu zyskasz dostęp do okienka "szybkich narzędzi" (tylko dla ciebie na wszystkich wikiach). Jeśli chcesz go używać tylko na jednej wiki, dodaj poniższy kod do Special:MyPage/common.js na wybranej wiki.

importScriptPage('MediaWiki:WHAM/pl/code.2.js', 'dev');

Jeśli już używasz importArticles(), możesz importować skrypt dodając poniższy kod do listy.

"w:c:dev:MediaWiki:WHAM/pl/code.2.js",