FANDOM


Profile Tags jest skryptem, który może zamieniać, usuwać, modyfikować i reorganizować zakładki na stronach użytkownika (takie, jak "Założyciel", "Administrator", "Zablokowany" wyświetlane w nagłówku, przy nazwie użytkownika). Pozwala on również na dodawanie własnych, niestandardowych plakietek, by nagrodzić użytkowników z jakiegokolwiek powodu; bez oczekiwania na zatwierdzenie zmian przez proces przeglądu JavaScriptu

Instalacja

Dodaj poniższy kod do MediaWiki:ImportJS

importScriptPage('MediaWiki:ProfileTags.js', 'dev');

Uwaga: Wcześniej upewnij się, że masz włączony niestandardowy JavaScript i CSS społeczności na swojej wiki.

Konfiguracja

Skrypt ten usuwa wszystkie domyślne plakietki z profilu użytkownika. Jeśli uważasz, że powinny być one pokazane, musisz uwzględnić je w konfiguracji skryptu.

By zmienić plakietki wyświetlane na stronie użytkownika, po prostu dodaj je do MediaWiki:ProfileTags. Poniższy kod powinien dodaje dwie plakietki użytkownikowi Rappy 4187:

Rappy 4187|This is a test,This is a second test

Plakietki dla każdego użytkownika powinny być umieszczane w nowej linii.

Rappy 4187|This is a test,This is a second test
User 1|Testing tag 1, Example tag 1
User 2|Testing tag 2, Example tag 2
User 3|Testing tag 3, Example tag 3
User 4|Testing tag 4, Example tag 4

Warto zauważyć, że tabulatory oraz spacje przy znaku "|" są ignorowane przez skrypt, więc możesz je stosować, by kod wyglądał lepiej:

Rappy 4187	| This is a test, This is a second test
User 1		| Testing tag 1, Example tag 1
User 2		| Testing tag 2, Example tag 2
User 3		| Testing tag 3, Example tag 3
User 4		| Testing tag 4, Example tag 4

Wszystkie linie nie rozpoczynające się od nazwy użytkownika będą ignorowane. Dzięki temu, jeśli jest to konieczne, możesz wstawiać komentarze i nowe linie według uznania:

# Admins
Rappy 4187 | Testing tag 1, Example tag 1
 
// Bureaucrats
User 1 | Bureaucrat
User 2 | Bureaucrat

W powyższym przykładzie znaki # i // służą do oznaczenia komentarzy, choć w rzeczywistości mogą zostać pominięte.

W konfiguracji możesz również dodawać linki, wykorzystując składnię zbliżoną do wikitekstu:

Rappy 4187 | Staff, [[Project:Administrators|Admin]]
User 1     | Example