FANDOM


-- <nowiki>
return [[Poniżej znajduje się lista wszystkich dostępnych parametrów. Wymagane jest podanie przynajmniej jednej listy, żeby navboks się pojawił. Poza tym wszystkie parametry są opcjonalne.
 
<h3>Główne</h3>
* <code><u>%title%</u></code> – tytuł navboksa.
* <code><u>%links%</u></code> – linki pojawiające się w po lewej stronie paska tytułowego.
** Można tutaj używać wikiskładni.
** Podanie <code><u>%title%</u></code> jest wymagane, aby się pojawiły.
* <code><u>%state%</u></code> – czy navboks powinien domyślnie być zwinięty czy rozwinięty.
** Wartości: ''<code>%value_collapsed%</code>'' lub ''<code>%value_expanded%</code>'' (wielkość liter bez znaczenia)
** Puste lub niepoprawne wartości całkowicie wyłączą zwijanie.
** Podanie <code><u>%title%</u></code> jest wymagane, aby zwijanie działało.
* <code><u>%above%</u></code> <small>i</small> <code><u>%below%</u></code> – pola powyżej i poniżej sekcji oraz obrazów.
* <code><u>%limage%</u></code> <small>i</small> <code><u>%rimage%</u></code> – pola wyświetlające się po obu stronach sekcji, najczęściej stosowane do wstawiania obrazów.
** Można tutaj dodać cokolwiek, nie tylko obrazy.
 
<h3>Sekcje</h3>
Sekcje zawierają wszystkie listy o tym samym lub większym numerze, aż do następnej listy.
* <code><u>%header_n%</u></code> – nagłówek sekcji.
** %n% – dowolna dodatnia liczba całkowita.
** Wymagana przynajmniej jedna niepusta lista, aby sekcja się pojawiła.
* <code><u>%limage_n%</u></code> <small>i</small> <code><u>%rimage_n%</u></code> – pola wyświetlające się po obu stronach sekcji, najczęściej stosowane do wstawiania obrazów.
** %n% – numer istniejącego nagłówka sekcji.
** Można tutaj dodać cokolwiek, nie tylko obrazy.
* <code><u>%state_n%</u></code> – czy sekcja powininna domyślnie być zwinięta czy rozwinięta.
** %n% – numer istniejącego nagłówka sekcji.
** Wartości: ''<code>%value_collapsed%</code>'' lub ''<code>%value_expanded%</code>'' (wielkość liter bez znaczenia)
** Puste lub niepoprawne wartości całkowicie wyłączą zwijanie.
 
<h3>Listy</h3>
* <code><u>%list_n%</u></code> – pojedynczy wiersz z listą linków.
** %n% – dowolna dodatnia liczba całkowita.
* <code><u>%group_n%</u></code> – tytuł listy.
** %n% – numer istniejącej listy lub podlisty.
Podlisty pojawią się jako wpisy wewnątrz grupy o tym samym %n%.
* <code><u>%list_n_m%</u></code> – pojedynczy wiersz z listą linków.
** %n% i %m% – dowolne dodatnie liczby całkowita.
* <code><u>%group_n_m%</u></code> – tytuł podlisty.
** %n% and %m% – numery istniejącej podlisty.
 
<h3>Style</h3>
* <code><u>%navbox_class%</u></code> <small>i</small> <code><u>%navbox_style%</u></code> – stosowane do głównego elementu navboksa.
* <code><u>%title_class%</u></code> <small>i</small> <code><u>%title_style%</u></code> – stosowane do paska tytułu.
* <code><u>%base_class%</u></code> <small>i</small> <code><u>%base_style%</u></code> – stosowane do wszystkich grup, podgrup, nagłówków sekcji, pól powyżej i poniżej zawartości.
* <code><u>%above_class%</u></code> <small>i</small> <code><u>%above_style%</u></code> – stosowane do pola powyżej zawartości.
* <code><u>%below_class%</u></code> <small>i</small> <code><u>%below_style%</u></code> – stosowane do pola poniżej zawartości.
* <code><u>%image_class%</u></code> <small>i</small> <code><u>%image_style%</u></code> – stosowane do wszystkich pól z obrazami.
* <code><u>%limage_class%</u></code> <small>i</small> <code><u>%limage_style%</u></code> – stosowane do głównego lewego pola obrazu.
* <code><u>%rimage_class%</u></code> <small>i</small> <code><u>%rimage_style%</u></code> – stosowane do głównego prawego pola obrazu.
* <code><u>%header_class%</u></code> <small>i</small> <code><u>%header_style%</u></code> – stosowane do wszystkich nagłówków sekcji.
* <code><u>%header_n_class%</u></code> <small>i</small> <code><u>%header_n_style%</u></code> – stosowane do nagłówka sekcji o numerze %n%.
* <code><u>%limage_n_class%</u></code> <small>i</small> <code><u>%limage_n_style%</u></code> – stosowane do lewego pola obrazu sekcji o numerze %n%.
* <code><u>%rimage_n_class%</u></code> <small>i</small> <code><u>%rimage_n_style%</u></code> – stosowane do prawego pola obrazu sekcji o numerze %n%.
* <code><u>%group_class%</u></code> <small>i</small> <code><u>%group_style%</u></code> – stosowane do wszystkich grup.
* <code><u>%subgroup_class%</u></code> <small>i</small> <code><u>%subgroup_style%</u></code> – stosowane do wszystkich podgrup.
* <code><u>%group_n_class%</u></code> <small>i</small> <code><u>%group_n_style%</u></code> – stosowane do grupy o numerze %n%.
* <code><u>%group_n_m_class%</u></code> <small>i</small> <code><u>%group_n_m_style%</u></code> – stosowane do podgrupy okreśolnej numerami %n% i %m%.
* <code><u>%list_class%</u></code> <small>i</small> <code><u>%list_style%</u></code> – stosowane do wszystkich list.
* <code><u>%list_n_class%</u></code> <small>i</small> <code><u>%list_n_style%</u></code> – stosowane do listy o numerze %n%.
* <code><u>%list_n_m_class%</u></code> <small>i</small> <code><u>%list_n_m_style%</u></code> – stosowane do podlisty okreśolnej numerami %n% and %m%.]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.