FANDOM


Nuvola apps important
This script is for PERSONAL use only!
You are free to install this script for yourself, but it is not allowed to be used wiki-wide (e.g., in MediaWiki:Common.js or MediaWiki:Wikia.js), as it would violate FANDOM's Terms of Use.
(See the customization policy)

FindAndReplace là công cụ cho trình sửa mã nguồn để thực hiện thay thế nhanh chóng trong ô nhập văn bản. Biểu thức chính quy chưa được hỗ trợ.

Cài đặt

See also: Help:Including additional CSS and JS, Help:Advanced CSS and JS
 • For personal use, add the code snippet below to your global.js page (for use on all wikis) or your common.js page on your wiki (for use on a single wiki). Note that personal JS must be enabled for your account.
importArticles({
  type: 'script',
  articles: [
    'u:dev:FindAndReplace/code.js',
  ]
});
importArticles — Thực hiện tốt nhất cách cài đặt JavaScript trên Wikia
Câu lệnh importArticles được thiết kế để kết hợp nhiều yêu cầu HTTP vào trong một quá trình vận chuyển dữ liệu, cho phép nhiều đoạn văn lệnh được nạp và thực thi nhanh hơn. Nếu bạn đã cài một số đoạn văn lệnh khác nhau, tập tin JavaScript của bạn đã tích lũy các câu lệnh nhập không cần thiết. Nhấn "Mở rộng" để biết cách nhập văn lệnh hàng loại một cách hiệu quả để tăng tốc xử lý và làm mã của bạn trông sạch hơn.
Nếu tập tin JavaScript của bạn có một số dòng mã như importScript, importScriptPage, hoặc importArticles, bạn có thể kết hợp chúng! Bằng cách nhập hàng loạt một tập hợp các văn lệnh với một lần nhập, mã JavaScript của bạn sẽ nạp nhanh và sạch hơn. Hãy xem ví dụ bên dưới. Bên trái là một ví dụ tập tin JavaScript của bạn có thể giống vậy. Bên phải là cách bạn có thể cải thiện nó.
Nhập nhiều lần — lộn xộn và chậm Nhập một lần — sạch và hiệu quả
importScriptPage('AjaxRC/code.js','dev');
 
importScript('MediaWiki:localScript.js');
 
importArticle({
 type: 'script',
 article: 'u:dev:FloatingToc/code.js'
});
 
importScriptPage('page1.js', 'wikiname');
 
importScriptPage('page2.js', 'wikiname');
importArticles({
  type: 'script',
  articles: [
    'u:dev:AjaxRC/code.js',
    'MediaWiki:localScript.js',
    'u:dev:FloatingToc/code.js',
    'u:wikiname:page1.js',
    'u:wikiname:page2.js'
  ]
});
Ghi chú: Trong ví dụ này, nên chú ý đến việc đặt dấu phẩy và các dấu khác. Cho ai không quen việc lập trình (và cả biết lập trình!), một nhầm lẫn chung khi viết mã là vô tình xóa, quên, đặt sai chỗ trầm trọng các kí hiệu như là dấu phẩy hoặc ngoặc kép. Điều này có thể gây lỗi cú pháp làm hư đoạn mã. Hãy cẩn thận làm theo quy ước ở đây khi dùng importArticles.
Nhưng còn nhiều thứ với importArticles hơn chỉ là vầy! Để có nhiều ví dụ hơn và dùng cao cấp hơn, xem trang trợ giúp ở Bao gồm JavaScript và CSS bổ sung.

Tính năng

 • Đoạn văn lệnh cho phép bạn hoàn tác chỉnh sửa (tất cả chỉnh sửa, không chỉ thay thế).
 • Bộ phận có thể thu gọn/mở rộng.
 • Bạn có thể chọn tìm kiếm toàn cục (mặc định kích hoạt) hoặc không (chỉ thay thế kết quả thấy đầu tiên).
 • Bạn có thể chọn thay thế giống hoa thường (mặc định không kích hoạt).

Tùy chỉnh

Trạng thái của ô chọn "phù họp toàn cục" và "phân biệt hoa thường" có thể tùy chỉnh. Nếu bạn muốn tùy chỉnh chúng, làm theo hướng dẫn sau:

var cvGlobalMatching = 'unchecked'; // Phù hợp toàn cục, mặc định được chọn.
var cvCaseSensitive = 'checked'; // Phân biệt hoa thường, mặc định không chọn.

Phát sinh đã biết

Nếu bạn gặp phải phát sinh gì, vui lòng báo cáo chúng trên trang thảo luận.