FANDOM


This script is for PERSONAL use only!

You are free to install this script for yourself, but it is not allowed to be used wiki-wide (e.g., in MediaWiki:Common.js or MediaWiki:Wikia.js), as it would violate Fandom's Terms of Use.
(See the customization policy)

FindAndReplace là công cụ cho trình sửa mã nguồn để thực hiện thay thế nhanh chóng trong ô nhập văn bản. Biểu thức chính quy chưa được hỗ trợ.

Cài đặt

Tính năng

  • Đoạn văn lệnh cho phép bạn hoàn tác chỉnh sửa (tất cả chỉnh sửa, không chỉ thay thế).
  • Bộ phận có thể thu gọn/mở rộng.
  • Bạn có thể chọn tìm kiếm toàn cục (mặc định kích hoạt) hoặc không (chỉ thay thế kết quả thấy đầu tiên).
  • Bạn có thể chọn thay thế giống hoa thường (mặc định không kích hoạt).

Tùy chỉnh

Trạng thái của ô chọn "phù họp toàn cục" và "phân biệt hoa thường" có thể tùy chỉnh. Nếu bạn muốn tùy chỉnh chúng, làm theo hướng dẫn sau:

window.cvGlobalMatching = 'unchecked'; // Phù hợp toàn cục, mặc định được chọn.
window.cvCaseSensitive  = 'checked';   // Phân biệt hoa thường, mặc định không chọn.
window.cvEnableRegex    = 'checked';   // Regular expression, unchecked by default.

Phát sinh đã biết

Nếu bạn gặp phải phát sinh gì, vui lòng báo cáo chúng trên trang thảo luận.