FANDOM


Dựa trên một bản thảo viết bởi Splarka trên Wikipedia, đoạn mã này đã được viết lại để dùng jQuery bởi Grunny và hoạt động trên cả nền Oasis và Monobook. Một phiên bản mới đã được viết ra bới Ozuzanna, giới thiệu thêm nhiều chức năng hơn so với bản gốc.

Cách sử dụng

Lựa chọn sử dung "Batch Delete" sẽ xuất hiện dưới "My Tool".

Để xóa một lô trang, chỉ cần cho tên trang vào (không phải đường dẫn của trang) vào bản mẫu, mỗi trang một dòng, và xóa chúng với một lí do. Đoạn mã sẽ dừng khi nó chạm đến một dòng trống. Việc có thể được chấm dứt sớm bằng cách tẩy trống danh sách các trang còn lại cần được xóa.

Bản 2 giới thiệu chức năng để bảo vệ trang sau khi xóa (không bắt buộc) cũng như tải một phương thức trên bất kì trang nào với tùy chọn chỉnh sửa tốc độ xóa/bảo vệ. Ví dụ như bạn muốn

sửa tốc độ xóa 1 trang/1000 mili giây (1 giây), thêm cấu hình batchDeleteDelay trước khi nhập đoạn mã đó với số của bạn (format mili giây). Ví dụ, sử dụng
batchDeleteDelay = 100;

sẽ tăng tốc độ xóa lên 0.1 giây.


Installation

See also: Help:Including additional CSS and JS, Help:Advanced CSS and JS
 • For personal use, add the code snippet below to your global.js page (for use on all wikis) or your common.js page on your wiki (for use on a single wiki). Note that personal JS must be enabled for your account.
importArticles({
  type: 'script',
  articles: [
    'u:dev:MediaWiki:AjaxBatchDelete/code.2.js',
  ]
});
importArticles — Thực hiện tốt nhất cách cài đặt JavaScript trên Wikia

Câu lệnh importArticles được thiết kế để kết hợp nhiều yêu cầu HTTP vào trong một quá trình vận chuyển dữ liệu, cho phép nhiều đoạn văn lệnh được nạp và thực thi nhanh hơn. Nếu bạn đã cài một số đoạn văn lệnh khác nhau, tập tin JavaScript của bạn đã tích lũy các câu lệnh nhập không cần thiết. Nhấn "Mở rộng" để biết cách nhập văn lệnh hàng loại một cách hiệu quả để tăng tốc xử lý và làm mã của bạn trông sạch hơn.

Nếu tập tin JavaScript của bạn có một số dòng mã như importScript, importScriptPage, hoặc importArticles, bạn có thể kết hợp chúng! Bằng cách nhập hàng loạt một tập hợp các văn lệnh với một lần nhập, mã JavaScript của bạn sẽ nạp nhanh và sạch hơn. Hãy xem ví dụ bên dưới. Bên trái là một ví dụ tập tin JavaScript của bạn có thể giống vậy. Bên phải là cách bạn có thể cải thiện nó.

Nhập nhiều lần — lộn xộn và chậm Nhập một lần — sạch và hiệu quả
importScriptPage('AjaxRC/code.js','dev');
 
importScript('MediaWiki:localScript.js');
 
importArticle({
 type: 'script',
 article: 'u:dev:FloatingToc/code.js'
});
 
importScriptPage('page1.js', 'wikiname');
 
importScriptPage('page2.js', 'wikiname');
importArticles({
 type: 'script',
 articles: [
  'u:dev:AjaxRC/code.js',
  'MediaWiki:localScript.js',
  'u:dev:FloatingToc/code.js',
  'u:wikiname:page1.js',
  'u:wikiname:page2.js'
 ]
});

Ghi chú: Trong ví dụ này, nên chú ý đến việc đặt dấu phẩy và các dấu khác. Cho ai không quen việc lập trình (và cả biết lập trình!), một nhầm lẫn chung khi viết mã là vô tình xóa, quên, đặt sai chỗ trầm trọng các kí hiệu như là dấu phẩy hoặc ngoặc kép. Điều này có thể gây lỗi cú pháp làm hư đoạn mã. Hãy cẩn thận làm theo quy ước ở đây khi dùng importArticles.

Nhưng còn nhiều thứ với importArticles hơn chỉ là vầy! Để có nhiều ví dụ hơn và dùng cao cấp hơn, xem trang trợ giúp ở Bao gồm JavaScript và CSS bổ sung.