FANDOM


Oparty na skrypcie napisanym przez Splarkę na Wikipedii, został przepisany z użyciem jQuery przez Grunny'ego i działa na obu skórkach działających na FANDOMIE. Nowsza wersja została napisana przez Ozanksa Cx i oferuje ona więcej funkcji niż oryginał.

Używanie

Link do użycia Batch Delete'a znajduje się na liście „Moje narzędzia”.

Aby usunąć zestaw stron po prostu podaj ich nazwy (nie ich URL'e!) w formularzu, każdą w nowej linii i usuń je z podanym powodem. Skrypt zostanie przerwany gdy dotrze do pustej linii i może zostać zakończony wcześniej poprzez wyczyszczenie listy stron, które mają zostać usunięte.

Wersja 2 umożliwia zabezpieczenie strony przed jej ponownym utworzeniem (jest to opcjonalne), oraz daje możliwość ustalenia czasu, z jakim dana strona ma zostać usunięta/zabezpieczona. Jeśli chcesz zmodyfikować domyślną prędkość usuwania/zabezpieczania stron co 1000 milisekund (1 sekundę) dodaj przedział batchDeleteDelay do konfiguracji przed importem osobistego skryptu w milisekundach.

Dla przykładu użyj:

batchDeleteDelay = 100;

co zmniejszy szybkość operacji do 0.1 sekundy.

Ta wersja umożliwia również użytkownikowi zebranie całej zawartości kategorii i umieszczenie jej w obszarze tekstowym gotowym do usunięcia. Zauważ, ze skrypt ten wymaga uprawnień niezbędnych do usuwania stron i zostanie załadowany tylko gdy posiadasz takie uprawnienia (Moderator treści, Administrator, VSTF, Staff lub Helper)


Installation

Zobacz też: Importowanie CSS i JS, Zaawansowane CSS i JS
 • Dla osobistego użytku, dodaj poniższy kod do twojego pliku global.js (dla wszystkich wiki) lub do twojego pliku common.js (dla lokalnej wiki). Pamiętaj, że opcja osobistego JS musi być włączona dla twojego konta.
importArticles({
  type: 'script',
  articles: [
    'u:dev:MediaWiki:AjaxBatchDelete/code.2.js',
  ]
});
importArticles — Najlepszy sposób instalowania JavaScriptu na FANDOMIE

importArticles został stworzony by połączyć wiele importów w jeden transfer danych, umożliwiając różnym skryptom szybsze ładowanie. Jeśli instalowałeś/aś różne skrypty, twój JavaScript prawdopodobnie zawiera niepotrzebne masy importów. Kliknij "Expand" by dowiedzieć się jak wydajnie segregować importowane skrypty by zwiększyć wydajność i sprawić, że twój kod będzie wyglądał bardziej przejrzyście. Inny sposób to także użycie MediaWiki:ImportJS.

Jeśli twój plik JavaScript zawiera kilka linijek z importScript, importScriptPage lub importArticles, możesz połączyć je! Importując kolekcję skryptów za pomocą jednego importu, twój kod JS będzie ładować się szybciej i wyglądać przejrzyściej. Rozważ piniższy przykład. Po lewej stronie widzisz jak twój JS może teraz wyglądać. Po prawej - jak może zostać uleoszony.

Dużo importów — nieuporządkowane i wolne Jeden import — przejrzyście i wydajnie
importScriptPage('AjaxRC/code.js','dev');
 
importScript('MediaWiki:localScript.js');
 
importArticle({
 type: 'script',
 article: 'u:dev:FloatingToc/code.js'
});
 
importScriptPage('page1.js', 'wikiname');
 
importScriptPage('page2.js', 'wikiname');
importArticles({
 type: 'script',
 articles: [
  'u:dev:AjaxRC/code.js',
  'MediaWiki:localScript.js',
  'u:dev:FloatingToc/code.js',
  'u:wikiname:page1.js',
  'u:wikiname:page2.js'
 ]
});

Uwaga: W tym przykładzie, zwróć uwagę na przecinki i inne znaki. Dla tych, którzy nie znają się na programowaniu (a także i dla tych, którzy się na nim znają!), częstym błędem podczas pisania kodu jest usuwanie, zapiminanie czy zamiana miejsc znaków takich jak przecinek czy cudzysłów. Może to spiwodować błąd psujący kod. Dokładnie podążaj za tym przykładem gdy używasz importArticles.

Ale to nie wszystko na temat imoortArticles! Więcej przykładów zaawansowanego użycia można znaleść tutaj.