FANDOM


!kick jest specjalną komendą, która pozwala na szybkie wyrzucenie użytkownika z czatu.

Instalacja

Wpierw trzeba postępować zgodnie z instrukcjami niestandardowymi ustawień czatu JavaScript i CSS, po czym należy dodać poniższy kod do MediaWiki:Chat.js na swojej wiki:

importArticles( {
  type: 'script',
  articles: [
    // ...
    'u:dev:MediaWiki:!kick/pl/code.js',
    // ...
  ]
} );
importArticles — Best Practices for installing JavaScript on FANDOM
The importArticles statement is designed to combine multiple HTTP requests into a single data transfer, allowing multiple scripts to load and execute faster. If you've been installing several different scripts, your JavaScript file has probably accumulated unnecessary import statements. Click "Expand" to learn how to efficiently batch import scripts to speed up performance and make your code look cleaner. One other approach is by using the MediaWiki:ImportJS.
If your JavaScript file has several lines of code that say importScript, importScriptPage, or importArticles, you may be able to combine them! By batch importing a collection of scripts with a single import, your JavaScript code will load faster and look cleaner. Consider the example below. On the left is an example of what your JavaScript file might currently look like. On the right is how you could improve that code.
Multiple imports — messy and slow One import — clean and efficient
importScriptPage('AjaxRC/code.js','dev');
 
importScript('MediaWiki:localScript.js');
 
importArticle({
 type: 'script',
 article: 'u:dev:FloatingToc/code.js'
});
 
importScriptPage('page1.js', 'wikiname');
 
importScriptPage('page2.js', 'wikiname');
importArticles({
  type: 'script',
  articles: [
    'u:dev:AjaxRC/code.js',
    'MediaWiki:localScript.js',
    'u:dev:FloatingToc/code.js',
    'u:wikiname:page1.js',
    'u:wikiname:page2.js'
  ]
});
Note: In this example, pay close attention to the placement of commas and other punctuation. For people who aren't familiar with programming (and even those who are!), a common mistake when writing code is to accidentally delete, forget, or misplace critical symbols like commas or quotation marks. This can cause a syntax error that breaks the code. Carefully follow the convention shown here when using importArticles.
But there's much more to importArticles than just this! For more examples and advanced usage, see the help page at Help:Including additional JavaScript and CSS.


Użycie

!kick może być użyty do wyrzucenia użytkownika z czatu, za pomocą jednej komendy:

!kick użytkownikDoWyrzucenia

Komenda może być używana przez użytkowników z uprawnieniami moderatora czatu, a wpisana przez zwykłego użytkownika wyświetli się jako zwykły tekst.

Jeśli wyrzucany użytkownik nie jest nieobecny na czacie, pokaże się specjalna wiadomość, którą można modyfikować:

window.absentMessage = '<user> nie jest obecny na czacie.';
importScriptPage('!kick/pl/code.js', 'dev');

<user> zostanie zastąpiony nazwą użytkownika, który został wyrzucony, dlatego musi być w zmiennej.

 • Domyślne: <user> nie jest obecny na czacie, dlatego nie może zostać wyrzucony.